Investeringsdiamanter

En god investering

Diamanter kan være en meget god investering, men det krever kunnskap og de rette kontaktene. Vi har mer enn 20 års erfaring i diamantmarkedet med sertifiseringer fra Gemological Institute of America (GIA), og kan bistå deg med investeringen.

Hva er investeringsdiamanter?

Verden har en overflod av industrielle diamanter, men diamanter for investering og juveler er sjeldne. De beste diamantene er de edelstener som blir polert til den høyeste standard, blir sertifisert av Gemological Institute of America (GIA) og er på grunn av sin farge, størrelse og klarhet i stor etterspørsel for forlovelsesringer og andre smykker. Dette gjør disse diamantene svært ettertraktede og attraktive for videresalg. Sammenlignet med ordinære diamanter, er investeringsdiamanter noe dyrere grunnet sin høyere kvalitet, men samtidig er de ventet å stige ytterligere i verdi over tid.

De fire C’ene

Hver av de fire C’er er viktige, men hvordan diamanten er slipt (cut) påvirker stenens utseende, og har derfor høyest betydning for verdien. Slip henviser til hvordan diamanten er blitt slipt og polert. Diamanter finnes i flere typer farger (color), noen mer mer sjeldne enn andre. ofte er de som er fargeløse de mest sjeldne og verdifulle. Vekten (carat weight) av en diamant henvises til stenens vekt. En carat (ct) er 0,20 gram, så jo flere carat jo større verdi. 

Vekten (carat weight) av en diamant henvises til stenens vekt. En carat (ct) er 0,20 gram, så jo flere carat jo større verdi. Klarhet (clarity) vurderes ut fra hvor klar diamanten er, jo færre feil og uklarheter man finner, jo større er verdien.

Hvorfor investere?

Alle investeringer påvirkes av den globale økonomien, så vel som etterspørsel i markedet, men diamanter mister ytterst sjelden sin verdi. En investering i diamanter er en sikrere investering enn å ha kontanter for hånden. Når færre diamanter blir hentet ut, flere gruver blir nedlagt og ingen nye gruver er planlagt åpent for minst et tiår, vil reduksjonen av antall diamanter i sirkulasjon minske og etterspørselen vil øke.

Kvaliteten

Kvaliteten av diamanter er definert av de fire C’ene (cut, clarity, color og carat weight). Investeringsdiamanter er edelstener som har en høyere kvalitet innen cut, clarity og color (slip, klarhet og farge) enn ordinære diamanter. At de er lett å selge videre er også et viktig aspekt for disse diamantene. Stener som innehar alle kvalitetene innen slip, klarhet og farge som kan benyttes til blant annet forlovelsesringer er svært ettertraktet – spesielt siden forlovelsesringer står for 50% av den globale omsetningen av diamanter.

Hos oss kan du betale med vipps!